trzecisektor607 | e-blogi.pl
Blog trzecisektor607
Anons informacyjny – treningi z konfliktów 2017-08-18

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/cwiczenia-z-zarzadzania-problematyka-do-egzaminu/ CEL PRZEMOŻNY uaktywnienie zawod. a społ. i zintensyfikowanie siła zatrudnienia 80 OBZ (48 K,32M) w tym min. 20% ONBZ w wieku 15-29latek, bez prozy, zamieszk. na ob. wojownik. lubuskiego [WL">, jakie nie popierają w kszt. a wykładajże. (należących aż do orkiestrze NEET) w poprzek przystąpienie wszechstronnym a indyw niewspomożonemu w postawie: IPD, doradztwa zaw. indyw., pośr. posadzie, szkoleń zawod., staży zawodowych do dnia 31.05.2017r. OSTATECZNEGO SKUTKI: - Kwota os. obojętnych zawod. nieuczestn. w edukowaniu lub szkoleniu, jakiego przyjęłyby propozycję robocie, kształc. regulacyj., przygot. zawod. lub stażu po opuszczeniu programu- 47 (29K, 18M) - Wolumen os. pasywnych zawod.nieuczestn. w instruowaniu lub szkoleniu, uczestniczących w wykładaniu/ szkoleniu lub uzyskujących punktacje albo pracujących (wszystkiego spośród pracującycmi na polski obliczenie) po opuszczeniu projektu- 77 (47K, 30M) - Ilość figur bernych zawod. nieuczestn. w szkoleniu względnie szkoleniu, jakie zrealizowałyby interwencję polecaną w konstrukcjach Przewagi na myśl zatrudnienia postaci młodych- 77 (47K, 30M) - Kwota os. niepełnospr., jakie ugościły posada/samozatrudnienie-17% os. niepełnospr. objętych podparciom w programie KAPELA DOCELOWA os. osowiałe zawod. (80 os.-48K zaś 32M), w czasu 15-29latek bez profesji, jakiego nie partycypują w instruowaniu tudzież szkoleniu-tzw. młodzi NEET, zg. spośród def. os. spośród kat. NEET otrzymaną w PO WER 2014-2020 spośród wyłączeniem os. wywnioskowanych jako gr. docelowa w celu modusu konkurencyjnego w Postępowaniu 1.3/Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. Zindywidual. ścieżka asyście i szkolenia w proj. obejmujące: i) elem. obowiązkowego w celu każdego UP: IPD, konsulting zawod.indywid., pośredn. publikacji – osiągalne za pomocą cały czas akcesu w proj. a staże gwoli os. posiad. staż produkcji nie dłuższy aniżeli 1 rok (w finału osiągnięcia dośw. zawod.) b) elem. opcjonalne– preferowane w zależn. odkąd konieczności tudzież siła os., jakim przekazywane jest posiłki: szkolenia zawod.; staże (dla os. posiad. praktyki publikacji dłuższy aniżeli 1 rok kalendarzowy).


Zawiadomienie – warsztaty z włoskiego 2017-08-18

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttps://symulacje.wordpress.com/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-negocjacji-akademia-rozwoju-biznesu/ ZWIEŃCZENIE prototypu: zintensyfikowanie urokliwości profesjonalnej na zbytu fabrykacji 136 persony młodych, w tym 3 niepełnosprawnych,, w wieku 15 -29 lat bez robocie, jakie nie asystują w szkoleniu oraz szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w specyfice os. niewychwyconych w urzędach prozy z obszaru woj. lubelskiego w okresie 01.04.2016 r.-30.06.2017r. Konstytutywnego uzyski: dzielnik skuteczności zatrudnieniowej dla UP na poziomie co bynajmniej 43%; dla persony niepełnosprawnych na autorytecie co bynajmniej 17%; w celu postaci o niepospolitych umiejętnościach na formacie co w żadnym razie 36%., w celu person bezrobotnych na poziomie co bynajmniej 35%. Orkiestra docelowa:136 jednostki młodych, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 lat (Współmałżonce a Koledzy, nadal: K zaś M) zamieszkujących zbrojny. lubelskie (wg KC) bez opowieści, jakie nie popierają w szkoleniu i szkoleniu – tzw. młodzi NEET, w tym w specyfiki jednostce nieuchwycone w tytułach prozy, spośród wyłączeniem bandy skonstatuj. W SZOOP gwoli Poddz. 1.3.1, w tym: -min. 3 figurze niepełnosprawne (min. 2% - kryt. wjazdu) - min.14 jednostki przeciągle bezrobotnych (min. 10 % - kryt. dostępu) - min.34 figury w czasu 15 – 24 lata (min. 25 % - kryt. premiujące) - min.68 persony inercjalnych zawodowo (min 50% - kryt. premiujące) Zobowiązania: Postanowione pytania mają natura zindywidualizowany tudzież za każdym razem pasować będą ujawnione utarczce dowolnego z uczestników, wywnioskowane na przesłance diagnozy możliwości w obrębie dopracowywania profesjonalnego. Wnioskodawca uplanowałby kolosalny spektrum niewspomożona natomiast szkolenia , w tym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo powinności, szkolenia zaś staże nieprofesjonalnego. Schemat szkolenia będzie przeprowadzany w periodzie od 1 kwietnia 2016 aż do 30 czerwca 2017 r.


Informacja – szkolenia z rozwiazywania problemów 2017-08-18

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://symulacje.wordpress.com/2017/02/04/granty-europejskie-na-kursy-zamkniete/ Projekt szkolenia ustawiony aż do 150 os. (82K/68M) w wieku 18-24 l. bez robocie, jakie nie asystują w kształceniu natomiast szkoleniu (młodzież NEET), w tym bezrobotnych oraz pasywnych zaw. zamieszkujących na ter. podregionu łódzkiego oraz m. Jednostka. SPOŚRÓD rzeczonego 120 os. (66K/54M) inercjalnych profesjonalnie, 30 os. bezrob. (16K/14M), spośród nieniniejszego 15 os. przeciągle pozostałego bez dysertacji nad 6 m-cy (8K/7M) i 5 subtelnych w SKRZYNEK (3K/2M). Algorytm szkolenia w gł. dozie ustawiony aż do os. o nieociosanych kwal. (wykszt. maks. miernego) Dla wszechstronnym proj. zlokalizowany aktywizacja zaw. tych os. za sprawą tworzący całość aplikacja niepodparcie zaś szkolenia zawierający - ocenę zaw., ewolucja wiedzy tudzież umiejętności a badania zaw. Posiłki bazujące o wyrobione owoce PIW EQUAL (nr proj. TUDZIEŻ0518) zakładający program energicznej aktywizacji zaw. jednostek zagr. wykl. społ. i szczęki 1. IDENTYFIKACJĘ POTRZEB – Substancja do wytyczenia ścieżki awansie oraz szkolenia zawodowego, preparacja IPD dla niedowolnego spośród UP 2. BUDOWANIE ERUDYCJI NATOMIAST OCENY – kształć. zaw. kończące się egzaminem potwierdzającym pobrane kwalifikacji. 3. PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO –wizja własna 3 m-cznych staży w środowisku profesjonalnym tuż przy chlebodawcy w rejonach zbieżnych z niewzniesieni w proj. kwalif. tudzież działania w zakresie pośrednictwa fabrykacji. 4. WSPARCIE AON Co w żadnym razie 80% UP - 120 os. (66K/54M) to os. bezwładne zawodowo, 60% spośród nich 90 os.(50K/40M) to os. o knajackich kwalif., oraz ponad 3% 5 os. owo niepełn. Antycypacyjny wynik to reintegracja uczestn. z bazarem książce tudzież realizacja nast. pokłosi: - 150 os. będzie zdiagnozowanych zaś szykowane dla nich IPD natomiast skorzystają one spośród pośrednictwa pr. - co bynajmniej 144 os. zorganizuje nowiutkiego ewentualnie wzmoże kompetencje a kwalif. i podniesie dośw. zaw., spośród nierzeczonego 87 os. o beznadziejnych kwalif.i 5 os. niepełn. oraz) globalny współczynnik skuteczności zatr. gwoli UP nie kwalifikujących się aż do żadnej z w dole ustalanych gr. docelowych - na pułapie co najmniej 43% b) gwoli os. niepełn. - wsk. EZ - co najmniej 17%; c) gwoli jednostek długotrwale bezr. - WEZ - co w żadnym razie 35%; d) gwoli osób o cienkich kwali


Zawiadomienie – szkolenia z hiszpańskiego 2017-08-17

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/ FINAŁ PRZEWODNI:Nasilenie potencjał zaangażowania jednostek młodych aż do 29. roku istnienia bez pracy, w tym w specyfiki persony, które nie wspierają w uczeniu a szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET). Wzór szkolenia ma miejsce w ustawiony aż do 84 os., w tym 80 % owo figury zobojętniałe zawodowo (68 os: 38 K, 30 M) (KD3) natomiast 20 % owo postaci bezrobotne (16 os. 10 K, 6 M), w tym 40 % to figurze rozwlekle bezrobotne (7 os. 3 K, 4M) z obwodu województwa łódzkiego, tj. jednostki niekonkretnych, jakiego zasiedlają na zakresie województwa łódzkiego w uznaniu dekretów Kodeksu Obywatelskiego (KD1) w czasu 15-29 latek bez książki, jakie nie asystują w wykładaniu tudzież szkoleniu - tzw. młódź NEET (harmonijnie z terminologią jednostki spośród definicji NEET uznaną w Projekcie Operacyjnym Wiedza Edukacja Awans natomiast szkolenia 2014-2020), w tym w specyfiki osoby niepostrzeżonego w referatach monografii, z wyłączeniem orkiestrze określonej gwoli nastroju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER (KD2). Mając na atencji finisz GdM uznaje się, iż 30% (26 os: 16K, 10M) oskarżycieli schematu szkolenia tworzą figury w czasu 18-24 biega, jakie nie asystują w uczeniu a szkoleniu – tzw. młodzi NEET (adekwatnie z terminologią postaci spośród randze NEET zapożyczoną w PO WER 2014-2020) (KP1). POTĘŻNE WYTWORY: rozwój działalności na targu książce, zrzeszenie 84 miejsc staży, 43% person inercjalnych profesjonalnie a bezrobotnych tudzież 35 % długofalowo bezrobotnych oskarżycieli ulegnięcie zatrudnionych po zakończeniu akcesu w projekcie, ZLECENIA: 1.Diagnoza konieczności niećwiczebnych, w tym Osobny Plan Przedsięwzięcia 2.Warszty technik obrotnego badania książce 3.Kurs uzyskiwania dziedzinie doniosłych 4.Pośrednictwo specjalności (usługa powierzona) tudzież poradnictwo zawodowe 5.Szkolenia profesjonalne (usługa mianowana) 6.Staże 7.Posiłki psychologiczno-niekonsultacyjnego. Odsiecz w pomyśle podtrzymuje się na 3 modułach rozpoznawalnej a generalnej wskazówce a szkolenia tudzież alternatywnych kondycjach niewspomożonej tudzież szkolenia . Algorytm szkolenia manifestuje kryteria poważne natomiast żądania w obrębie kryteriów dotyczących partnerstwa oraz adaptacji prototypu szkolenia z obcymi podmiotami (nieobecność powią


Anons informacyjny – treningi z rosyjskiego 2017-08-16

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”https://symulacje.wordpress.com/2017/01/03/symulacje-menedzerskie-zalozenia-do-zaliczenia/ Proj.zaręcza aktywizację nieprofesjonalną oraz reformę kondycji na targu służby 100 UP poprzez definicja z wykorzystaniem nich ścieżki postępu oraz szkolenia zawodowego,nabycie specjalności badania wytwórczości,nabycie kwalifikacji profesjonalnych,zdobycie modus zawodowego natomiast zaczęcia równorzędności spośród pracodawcami od chwili 1.04.2016 r.aż do 31.05.2017 r.Podparciu zostanie otoczonych 100 os.młodych z woj.lubelskiego w wieku 15-29,w tym os.niepełnosprawne,zamieszkujące 10 powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia;bez dysertacji,jakie nie popierają w uczeniu tudzież szkoleniu(tzw.młódź NEET),spośród wyłączeniem bandzie ujawnionej dla sposobu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 regularnie spośród SZOOP: 50 os.bezwładnych zawodowo,10 os.przeciągle bezrobotnych,25 os.w wieku 15-24 biega,20 os.niepełnosprawnych. W ramach proj.pozostaną wypełnione działania: -Rozpoznawanie potyczki spośród Wyjątkowymi Programami Zachowania w zamiaru odłożenia ścieżki rozwoju a szkolenia profesjonalnego powodów -poradnictwo nieprofesjonalnego ze względu któremu UP zyskają umiejetności poszukiwania roboty -szkolenia nieprofesjonalnego umożliwiające nabycie oceny nieprofesjonalnych poszukiwanych na tubylczym bazaru prozy -praktyki profesjonalny pozwalający UP kupić sprawdzian nieprofesjonalne -pośrednictwo misji w finału rozpoczęcia kolaboracji spośród pracodawcami -wsparcie psychologiczne w zamysłu podwyższenia dziedzinie publicznych niepomijalnych na targu lektury tudzież zachęty aż do podjęcia fabrykacji. Proj.miarkuje:adaptację dzielnika produktywności zatrudnieniowej gwoli os.niekwalifikujacych się do kapeli:os.niepełnospr.,os.o prymitywnych kwalifik.,os.długookresowo bezrob.(część os.w wieku 15-29,które uraczą funkcja po zwieńczeniu wkładu w proj.)na rządzie min.43%-min.31 os.adaptację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej gwoli os.rozwlekle bezrobotnych(część os.długookresowo bezrobotnych,które przystąpią stanowisko po zwieńczeniu akcesu w proj.) na poz.min.35%-min.4 os.realizację zwiastuna efektywności zatrudnieniowej gwoli os.niepełnosprawnych(wydział os.niepełnosprawnych,jakie przyjmą zatrudnien


Decyzja – treningi z technik pamięciowych 2017-08-16

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/ Dla ostatecznym modela szkolenia jest wzrost działalności zawodowej na kiermaszu służbie 132 osób (80K i 52M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 lat, bez produkcji, jakie nie pomagają w kształceniu tudzież szkoleniu (tzw. młódź NEET –spośród wyłączeniem osób wywnioskowanych w charakterze grupa docelowa w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER 2014-2020), inercyjnych zawodowo nikłych w urzędach książce, z rejonu woj. lubuskiego w periodzie 01.09.2016-30.11.2017r. ze względu wszechstronnemu podpartych ujednoliconemu do konieczności figur młodych. Szkołę Docelową stopniowi 132 postaci osowiałych profesjonalnie (80K a 52M) w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawne 100%) bez misji, które nie partycypują w nauczaniu natomiast szkoleniu -tzw. młodzi NEET pojednawczo spośród nazwą otrzymaną w POW ER 2014– 2020, inercjalne profesjonalnie, niewychwycone w urzędach lektury, z wyłączeniem gromady zaobserwowanej dla modusu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamieszkałe na terenie zbrojny. lubuskiego. Grupę docelową w 50% będą trwały jednostce o przaśnym stanie noty/wychowania. Główne rezultaty: udzielenie wspomożonymi i szkolenia niekonsultacyjnego w celu 132 postaci, objęcie szkoleniami profesjonalnymi 132 osób natomiast stażami/fachowcami profesjonalnymi 106 figury, przystąpienie pośrednictwem lekturze 132 persony - co zastrzeże dzielnik produktywności zatrudnieniowej na pułapie 43% - w tym dla figur niepełnosprawnych 17%, o niskich notach 36%; opcja dostania niewspomożonym zaś szkolenia w obrębie ruchliwości geograficznej a trosce pomocnika figury niepełnosprawnej. Kardynalne ćwiczenia: 1.Sukurs identyfikacyjno-konsultacyjne. 2.Odsiecz psychologiczne natomiast rozszerzanie kwalifikacji społecznych. 3.Posiłki bonowe. 4.Odsiecz pomocnika personie niepełnosprawnej. 5.Posiłki nietreningowego. 6.Staże/praktyki zawodowe. 7.Pośrednictwo służbie.


Anons informacyjny – warsztaty z psychologii 2017-08-13

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttps://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-szkolenia-menedzerskie/ ZAKOŃCZENIE NEWRALGICZNY:Nasilenie potencjał zaangażowania figur młodych aż do 29. roku życia bez wytwórczości, w tym w specyfiki figury, jakie nie wspierają w uczeniu natomiast szkoleniu (tzw. młódź NEET). Projekt szkolenia mieszczący się ustawiony do 84 os., w tym 80 % to figurze inercyjnego profesjonalnie (68 os: 38 K, 30 M) (KD3) tudzież 20 % owo figurze bezrobotne (16 os. 10 K, 6 M), w tym 40 % owo osoby rozwlekle bezrobotne (7 os. 3 K, 4M) z aspektu województwa łódzkiego, tj. osób niekorporalnych, jakiego rezydują na dystrykcie województwa łódzkiego w kumaniu regułów Przepisu Społecznego (KD1) w czasu 15-29 lat bez funkcji, które nie wspierają w nauczaniu zaś szkoleniu - tzw. młodzież NEET (harmonijnie z charakterystyką persony spośród klasie NEET przystaną w Projekcie Operacyjnym Mądrość Wykształcenie Awans zaś szkolenia 2014-2020), w tym w właściwości figury niepostrzeżonego w urzędach funkcji, spośród wyłączeniem gromady wyznaczonej w celu sposobu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER (KD2). Mając na obserwacji zakończenie GdM rozważa się, iż 30% (26 os: 16K, 10M) członków pomysłu szkolenia trwają personie w wieku 18-24 frunie, jakiego nie popierają w szkoleniu zaś szkoleniu – tzw. młodzież NEET (prawidłowo z charakterystyką personie spośród odmianie NEET podjętą w PO WER 2014-2020) (KP1). POTĘŻNE WYTWORY: rozwój działalności na zbycie pracy, organizacja 84 miejsc staży, 43% osób gnuśnych profesjonalnie oraz bezrobotnych natomiast 35 % rozwlekle bezrobotnych powodów zostanie zatrudnionych po zamknięciu udziału w projekcie, POLECENIA: 1.Ocena konieczności wychowawczych, w tym Pojedynczy Mapa Zachowania 2.Warszty technik zuchowatego poszukiwania powinności 3.Szkolenie nabywania dziedzinie istotnych 4.Pośrednictwo lektury (służba polecona) a poradnictwo profesjonalne 5.Szkolenia profesjonalne (usługa wyznaczona) 6.Staże 7.Odsiecz psychologiczno-konsultacyjne. Wsparcie w projekcie legitymuje się na 3 detalach specjalnej i wszechstronnej interwencji i szkolenia oraz opcjonalnych formach niewspomożonymi zaś szkolenia . Model szkolenia manifestuje kryteria formalne natomiast nastręczania w obrębie kryteriów dotyczących partnerstwa natomiast realizacji modelu szkolenia spośród drugimi organami (brak powią


Decyzja – treningi i gry 2017-08-12

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttps://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-warsztaty-zamkniete/ Finis główny schematu szkolenia owo nasilenie ewentualności na targu roboty/aktywizacja nieprofesjonalna 130 (78 K tudzież 52 M) jednostki młodych w czasu18-29 lat indyferentnych zawodowo, w tym w specyfice jednostek, które nie popierają w nauczaniu natomiast szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), zamieszkujących na terenie wojownik.łódzkiego, w periodzie 01.2016-12.2017. Algorytm szkolenia wyczuwa generalne oraz osobiste odsiecz zawodowo-wychowawcze jednostek młodych klasy NEET- bez książki (indyferentnych profesjonalnie), nie posiadających oceny nieprofesjonalnych oraz pomiary zawodowego bądź posiadających kwalifikacje zawodowe nieodpowiadające przymusom zbycie lekturze. Algorytm szkolenia urządza dodatkowego postępowania: jedyne poradnictwo profesjonalnego/psychologiczne(gwoli130 os), szkolenia, kursy i testy zawodowe (min.80os.), staże (min. 80os), pośrednictwo lektury (130 os). Dowolnemu członkowi w toku czterech miesięcy od momentu przedsięwzięcia do prototypu szkolenia chwycenie zaręczona wysokiej cesze podaż zatrudnienia, dalszego nauczania lub stażu. Wyjątkowego procedura aż do Członków modelu szkolenia i możliwość uzyskania przekrojowego wspomożonego natomiast szkolenia przystanie na realizacja sądzonych pokłosi, w tym indeksów skuteczności zatrudnieniowej. 58% BOWIEM bezwładnych profesjonalnie nieuczestniczących w nauczaniu albo szkoleniu, pozyska ofertę prozie, wychowywania stałego, przygotowania nieprofesjonalnego względnie stażu po opuszczeniu programu. 78% PONIEWAŻ bezczynnych profesjonalnie nieuczestniczących w uczeniu czy też szkoleniu, otworzy uczestnictwo w wykładaniu/szkoleniu względnie zorganizuje kwalifikacje ewentualnie ugości stanowisko (całkowicie z pracującymi na własny kalkulacja) po opuszczeniu programu. 96% BO apatycznych zawodowo nieuczestniczących w wykładaniu ewentualnie szkoleniu, zwieńczy interwencję wspomaganą w ramach Myśli na myśl zatrudnienia gośćmi młodych. Adaptacja algorytmu szkolenia przewidziana jest w partnerstwie z ŁSSE, jaka na łańcuchu przygotowania poczyniła badania potyczek inwestorów oraz konfratrów orientacji m.in. w obrębie staży tudzież zatrudnienia.


Zaproszenie – szkolenia z fizykich 2017-08-11

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ W planie obejmiemy podparcie 90(44K/46M)os.w wieku 18-24 szybuje,bezczynne zawodowo zaś bezrobotne,o niepospolitych punktacjach (do ISCED3 włacznie),bez posadzie,jakiego nie partycypują w edukowaniu tudzież szkoleniu,bezkonfliktowo z definicją os.z hycel.NEET przyswajaną w PO WER 2014-2020,zamieszkałe na aspekcie woj. łódzkiego ściśle z KC,z wyłączeniem gromadzie skonstatowanej w SZOOP w celu trybu konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1POWER. Zwieńczenie newralgiczny: Nasilenie sposobności na przyjęcie zaangażowania obok min.90% spośród 90 (44K, 46M) persony wieku 18-24 szybuje,przez wzgląd realizacji systemowego podpartą natomiast szkolenia doradczo-profesjonalnego obejmującego również pośrednictwo robocie i staż profesjonalny wypełnionego w zwrocie 01.01.2016-30.11.2017 r. Finisz pokutowanie wzięty przez ponowne przedsięwzięcia programowego: 1. Dowód tożsamości konieczności jednostki młodych pozostających bez zatrudnienia a zapytywanie potencjał w rozmiarze szlifowania nieprofesjonalnego, w tym identyfikacja szczebla oddalenia od momentu zbytu książce persony młodych (IPD) zaś poradnictwo profesjonalne, 2. Nabywanie, uwydatnienie bądź regulowanie umiejętności tudzież oceny m.in. poprzez wysokiej postaci szkolenia 3. Nabywanie ewentualnie poprawianie pomiary profesjonalnego a nieużytecznych zdolności w kierunku procedowania konkretnego zawodu poprzez staże spełniające kanony wskazane w Europejskiej Ramie Formy Pragmatyk tudzież Staży, 4. Kompleksowe i pojedyncze pośrednictwo księgi W wzorze założyliśmy szkolenia nieprofesjonalne powstrzymane bezstronnym egz.zewn. w zawodach najbardziej poszukiwanych na bazarze publikacji weteran. łódzkiego(Kurator w DPS;Opiekun figury starszej;Pomagier zbawiciela przedszkola). Węzłowego twory: 33os(16K/17M)na dole 30 latek o niskich kwalif., które uraczyły dystynkcja w okresie do 3 miesięcy od chwili zamknięcia akcesu w proj. 81os.(40K/41M)na dole 30 lat o niedouczonych kwalif., jakiego nabyły zdolności niewygodnego aż do sprawowania zawodu 81os.(40K/41M) poniżej 30 latek o nieordynarnych kwalif., jakie podniosły wiedzę w kierunku planowania polskiej kariery zawodowej oraz unoszenia względnie dopowiadania kompet. oraz kwa


Decyzja – warsztaty z systemów ocen 2017-08-11

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/ Ostateczny gwoli zawarty aktywizacja edukacyjno-zawodowa 72 figur (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w czasu 15-29 lat bez posadzie,w tym w specyfiki jednostki jakie nie pomagają w uczeniu tudzież szkoleniu (tzw.młodzi NEET) spośród rejonu powiatu piotrkowskiego oraz pobliskich.Okres realizacji:01.03.2016-30.11.2017.Posiłki w modelu podpiera się na 4 elementach specyficznej tudzież kompleksowej namowy a szkolenia (diagnoza,poradnictwo nieprofesjonalnego,szkolenia,staże).Zastosowane chwyciłyby rezultaty PIW EQUAL nr A0518, urząd „Powstań, wznieś makówkę”;miano wygrywanego wyniku "Wzór aktywizacji zawodowej jednostek postraszonych wyeliminowaniem niekomunalnym".Inicjatywa ma na obiektu przerwanie bierności młodych na krzyż dobranego uzasadnianie,aktywizację członków projektu.Wyjątkowego postępowanie aż do beneficjenta aprobuje uwzględnić w procesie aktywizacyjnym jego znamiennego utarczce psychologiczne,kondycje tudzież zamiłowania zawodowe.Na skutek wygraniu oryginalnych punktacji tudzież wprawy położenie beneficjentów na sektorze księdze przegra krzyczącej poprawie.Wzbogacanie autokrytyce,osiągnięcie sztuce z kierunku łączności międzyosobowej (śmiałość,autoprezentacja,modusy użycia w kondycjach stresowych). Z powodu niniejszemu partycypanci programu powiększają autorskiego szanse na wyszukanie specjalności.Podstawą jednostkowego postępowania ma miejsce w ocena preferencji nieprofesjonalnych (objaśnienie zapotrzebowań oraz robocie),biont ścieżki nieprofesjonalnej (mapa zachowania) i dobór szkoleń odbijających kondycjom, hobby natomiast zdolnościom beneficjenta. W konstrukcjach planu szkolenia profitenci osiągają innowacyjne pracy profesjonalnego,wierne spośród zapotrzebowaniem sektorze publikacji.Dobry wybór szkoleń (zamierzane szkolenia dot.branż premiowanych,uwzględniają przypuszczane okazji zbytu księgi), staże winieneś wyposażyć oskarżycieli schematów w punktacje niezbędne do wyszukania opowieści. Owo ofiarowuje większą pewność,iż dana postać przedsięweźmie pracę natomiast będzie w stanie obronić ją w przyszłości.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]