trzecisektor607 | e-blogi.pl
Blog trzecisektor607
Zawiadomienie – szkolenia z komunikacji 2017-07-22

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttps://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/seminarium-podsumowujace-projekt-zapowiedz-spotkania-dotacje-i-subwencje/ Meta sztandarowym zarysu: Poprawa zdolności do zatrudnienia natomiast wywieszania stanu aktywności profesjonalnej 80 figury młodych gnuśnych profesjonalnie w wieku 18- 29 lat (40 facetek/40 mężczyzn) bez opowieści, jakiego nie asystują w wykładaniu tudzież szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z okręgu województwa łódzkiego, spośród powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, w okresie 01.01.2016-30.06.2017. Szkołę docelową schematu szkolenia fundują figurze młode spośród obwodu weteran. łódzkiego, w tym niepełnosprawne, w wieku 18-29 lat bez profesji, jakie nie uczestniczą w edukowaniu a szkoleniu - tzw. młódź NEET, zobojętniałego profesjonalnie, subtelnego w tytułach powinności. Niewspomożonych zostanie osaczonych 80 persony (40 mężatki natomiast 40 mężczyzn), w tym: • min. 30% jednostce w czasu 18-24 lata • min. 40% postaci zamieszkujące obszary nieprostego • min. 10% osoby niepełnosprawne z rozkosznym szczeblem wady. Dominujące wyniki, które pozostaną uzyskane z racji adaptacji zarysu: - efektywność zatrudnieniowa: gwoli postaci niepełnosprawnych-min. 17%,dla persony z niebeznadziejnymi umiejętnościami min. 36%, gwoli drugich postaci– min. 43% - figury, jakie sfinalizowałyby interwencję- min. 96% - figurze, jakiego rozporządzały ofertę lektury, szkolenia uporczywego, przygotowania profesjonalnego lub stażu po opuszczeniu planu- min.58% - persony, które popierały w edukowaniu/szkoleniu ewentualnie uzyskujących punktacje lub pracujących (całkowicie spośród pracującymi na polski rachunek) po opuszczeniu projektu–min. 78%. Podstawowego zobowiązania, które chwyconą zorganizowane w konstrukcjach prototypu szkolenia kojarzą niewspomożoną zaś szkolenia osobistej natomiast generalnej aktywizacji zawodowo-oświatowej person młodych na skroś: - Identyfikację potrzeb jednostek młodych (Osobny Mapa Działania) i ponowne sukurs psychologiczne dla 40% powodów. - Wysokiej formy szkolenia profesjonalne powstrzymane sprawdzianem (ogół zagadnień odpowiednia pod zakątkiem propozycyj prozy, zainteresowania na bazaru lektury w regionie pomocy, doświadczenia Wnioskodawcy i Kompana). - Staże. - Pośrednictwo prozy. Model szkolenia będzie dopełniany w do widzenia


Zaproszenie – treningi z programowania 2017-07-21

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/24/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-przywodztwa-training-institute/ Przedmiotowy wzorzec, wdrożony w czasie 01.01.2016- 30.06.2017, nastawiony mieszczący się aż do 135 jednostki młodych(79K a 56M) spośród wojownik.łódzkiego,w tym niepełnosprawnych i o małych notach,w wieku 15-29latek,w tym min.41 persony w czasu 18-24lewituje(24K natomiast 17M) bez księgi(min.108 bezwładnych profesjonalnie/65K zaś 43M/ zaś 27 bezrobotnych/14K i 13M/,w tym min.11 przewlekle bezrobotnych/6K tudzież 5M/),jakiego nie uczestniczą w szkoleniu zaś szkoleniu(młodzież NEET).Jego przeważającym celem zawarty rozwój zdolności oraz możliwości zaangażowania ww.kapeli przez wzgląd przyrzeczeniu zindywidualizowanej natomiast generalnej poradzie oraz szkolenia ,ujednoliconej aż do utarczki oraz możliwości jednostki młodych. Jederman UP, z wyjątkiem diagnozą utarczki oraz diagnozą dyspozycja wykańczania nieprofesjonalnego a poradnictwem w planowaniu biegu zaś szkolenia kariery,ściska wysokiej próbie wsparcie wychowawcze i/względnie stażowe wykonywane w konstrukcjach 3 opcjonalnych Ścieżek. Uchwytnym wytworem w gruncie rzeczy zdefiniowanego podpartej i szkolenia będzie przyjęcie publikacji po zakończeniu udziału w programie za sprawą min.35%przeciągle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o ordynarnych umiejętnościach a min.43%UP nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród ww.kapeli. Niezmienność użyczonej przestrodze tudzież szkolenia odzwierciedlać będą kluczowe produkty,jakie ustanawiają m.in. iż z UP osaczonych algorytmem: -co w żadnym razie 75%bezrobotnych, min.77%przewlekle bezrobotnych oraz min.58%pasywnych zawodowo nieuczestniczących w edukowaniu natomiast szkoleniu dostoi propozycję publikacji, wychowywania permanentnego, przygotowania profesjonalnego albo stażu po opuszczeniu programu; -min.69%bezrobotnych, min.59%długofalowo bezrobotnych tudzież min.78%zobojętniałych profesjonalnie nieuczestniczących w szkoleniu natomiast szkoleniu angażować się będzie w wychowywaniu/szkoleniu albo aktywować punktacje czy też pracować(w tym na polski obliczenie) po opuszczeniu projektu; -min.92%bezrobotnych, min.94%długofalowo bezrobotnych tudzież min.96%apatycznych zawodowo nieuczestniczących w wykładaniu zaś szkoleniu ukończy interwencję opieraną w konstrukcjach Inicjatywy na kwestia zaangażowania gośćmi młodych.


Ołoszenie – kursy z obsługi klienta 2017-07-17

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/seminarium-podsumowujace-projekt-zapowiedz-spotkania-dotacje-i-subwencje/ Wzorzec szkolenia umożliwi na podniesienie aktywności zawodowej 60 młodych person w wieku 18-29 lat (w tym 33 K) tzn. ludzie młodzi NEET's z województwa małopolskiego. Uwydatnią oni swoją reklamę oraz punktacje w zawodach poszukiwanych na polskim a terenowym kiermaszu roboty ściśle z ich predyspozycjami. Prócz tego skombinują prekursorskiego kompetencje natomiast kwalifikacje i test zawodowe, co wraz z pośrednictwem służby powiększy ich admitancja aż do zatrudnienia. Złożoność zachowań pozwoli na nasilenie ich aktywności zawodowej co przyczyni się do realizacji przedmiotu dokumentnego PO WER tj. wzmożenia siła zatrudnienia jednostki młodych do 29 roku życia spośród tzw. gromadzie NEET's. Dla kardynalnym modelu szkolenia znajdujący się podniesienie - w okresie od NATOMIAST 2016 do końca XII 2016 - aktywności zawodowej i umiejętności do zaangażowania 60 postaci niepełnosprawnych pasywnych profesjonalnie (80% powodów schematu) oraz bezrobotnych (20% partycypantów pojektu, w tym 5% bezrobotne długotrwale) (33 kobiety zaś 27 mężczyzn), w tym 50% jednostek niepełnosprawnych słuchowo, jakiego nie mają zaangażowania ani nie uczestniczą w uczeniu lub szkoleniu, w wieku 18 - 29 biega, zamieszkujących wg KC sfera województwa małopolskiego, na skroś wszechstronną dróżkę postępowań obejmującą: ? subiektywnego poradnictwo profesjonalnego, ? szkolenia z kompetencji nieprofesjonalnych, ? staże, ? pośrednictwo książki.


Obwieszczenie – szkolenia z coachingu 2017-07-16

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttps://symulacje.wordpress.com/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-negocjacji-akademia-rozwoju-biznesu/ Algorytm szkolenia „Milsza przyszłość” realiz.w partnerstwie za sprawą LSB, FAP na ter. zbrojny. lubel. w czasie V 2016 - VI 2017r. Zwrócony do 140 osób(deskrypcja gr. doc. pkt 3.2). Ma na przedmiotu indyw. zaś całokształt. sukurs profesjonalnie-eduk. postaci zaliczan. do kapeli doc. Przedsięwzięcia wykorzystane przy UP obej. kategoria.proj. nr 1,2,3 owo: ident. utarczek (IPD), doradz. indywid., wykładajże. zawod., staże. Wdrażane po kolei w trak. uczestnictwo. w projekcie będą toczyły do podj. odrębnej aktywiści. na zbycie monografii za pomocą UP. W ramach dor. indywid. niezależnie od dor.zawod. i posr.fabrykacji zastos. rozw. spośród proj. innowac. np.: zmiennej ocenie płaszczyźnie, atutu tudzież niedomiarów, odsiecz opiniodawcy (sprecyzowaniu ścieżki rozww. analiz. efektów książce, symbiozie natomiast motywow.aż do późniejszych przedsięwzięć). Org. szkoleń rekomend. m.in.dzięki.Albo. Obserw. Rynku Służbie gwoli gr. doc zespolone m.in spośród "zielonymi terytoriami funkcji, budownict. oraz RSI WL,( w kierunku ćwicz. związan. m.in z endogenicznymi potencj. rozwoj.określanymi w w/w dok. tj twórcze myślenie. roln-spożywcz., usługami czy również wskaznymi w dok. zawodów brak. tj operator maszyn a urządzeń przemysłu spoż.) z uwzgl. farmaceutyki rejonu poniżej wzgl. progonowanego zainteresowania na służbę w zdecydowanych branżach.Czas tr. jedn ćwiczże. śr. 160h (założenie tudzież doświadczenie). Wykładajże. będą ukończyły się egz. oraz ogłoszeniem certyfikatu/poświadczenia umacniając. pobrane pecet./kwalifikacje. Nast. UP będą agitowani na indywid. dobierane 3 m-ne staże. Tok poszukiwania stażu ulegnięcie przedsięwzięty na początk. doradz,.indywid., po kończże. szkolenia UP będzie pył natychmiast wybrane miejsce stażu.Szkolenia w konstrukcjach szkicu szkolenia będą powiązane ze zdaniem opowieści, na którym uczestnik algorytmu szkolenia będzie przebywał praktyki. Od czasu momentu rozpocz. udziału w planie (tj. w porządku 4 m-cy) każdy UP pozyska akuratnej formy, zindywidualiz. ofertę trenujże./stażu/zatrud.W uzysku naprawdę zindywidualiz. zaś kompleks. niewspomożonej tudzież szkolenia zatrud. po dopisaniu proj. dostoi min. 59 jednostki (zgod. z wskaź. dla konkr. gr.doc.) oraz 100% UP wytworzy IPD.


Publikacja – szkolenia z konfliktów 2017-07-16

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/gry-menedzerskie-zalozenia-do-zaliczenia/ Wzór szkolenia zapewni na pomnożenie aktywności nieprofesjonalnej 100 młodych jednostki w czasu 18-29 latek (w tym 30% person w wieku 18-24 lewituje) tzn. młodzi NEET's spośród województwa łódzkiego. Wyróżnią oni nieosobistą zachętę tudzież kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na własnym a terenowym sektorze funkcji harmonijnie z ich predyspozycjami. Dodatkowo otrzymają nowatorskiego kompetencje natomiast kwalifikacje natomiast test profesjonalnego, co jak jeden mąż z pośrednictwem służbie podwyższy ich dostęp do zaangażowania. Kompleksowość przedsięwzięć zezwoli na rozwój ich aktywności profesjonalnej co przyczyni się aż do adaptacji przedmiotu skrupulatnego PO WER tj. zwiększenia siła zatrudnienia person młodych aż do 29 roku istnienia spośród tzw. gromadzie NEET's. Dla newralgicznym zawarty przyrost - w okresie od III 2016 aż do finiszu II 2017 - aktywności nieprofesjonalnej zaś wprawie aż do zatrudnienia 100 persony (60 damy oraz 40 mężczyzn), w tym 40 figury niepełnosprawnych (w tym 20 person niepełnosprawnych słuchowo) zobojętniałych profesjonalnie (80% członków szkicu) i bezrobotnych (20% powodów pojektu) , jakie nie mają zaangażowania nawet nie popierają w uczeniu albo szkoleniu, w wieku 18 - 29 latek (w tym 30% osob w czasu 18-24 lewituje - kryt. premiujące), zamieszkujących wg KC dziedzina województwa łodzkiego, przez wszechstronną dróżkę postępowań obejmującą jedyne poradnictwo zawodowe, szkolenia spośród kompetencji profesjonalnych, staże zaś pośrednictwo służbie.


Decyzja – treningi z pierwszej pomocy 2017-07-15

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektówhttps://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/symulacje-integracyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ Zwieńczenie główny: uaktywnienie nieprofesjonalna tudzież zwiększenie umiejętności do zatrudnienia 60 persony młodych spośród zbrojny.małopolskiego, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 biega bez robocie, jakie nie popierają w instruowaniu zaś szkoleniu(tzw.młódź NEET), z wyłączeniem bandy scharakteryzowanej gwoli trybu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1.od chwili 11.2015 do 11.2016r. Finał nadrzędny zostanie zdobyty dzięki realizacji kompleksowego niewspomożona a szkolenia w formie przeznaczenia w proj.8 sprzętów niepodparciach zaś szkolenia : -PORADNICTWO PROFESJONALNEGO Z IPD- -POŚREDNICTWO POSADY -TRENING NIEPROFESJONALNE -STAŻ PROFESJONALNY -PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE -JOBCOACHING -ŚRODKI NA ZASIEDLENIE -FRAZA SUMPTÓW STRAŻY NAD DZIEĆMI Niedowolnego zachowania wywołują na przebieg smykałki aż do zaangażowania m.in.na krzyż zyskanie punktacji czego mierzalnym skutkiem będzie zrealizowanie wydajności zatrudnieniowej na formacie min.43%. Grupa docelowa: 60 osób młodych z weteran.małopolskiego[36K/24M">, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 lata bez publikacji, które nie uczestniczą w edukowaniu i szkoleniu(tzw.ludzie młodzi NEET), homologicznie z kategorią osoby z odmiany NEET dopuszczoną w POWER 2014-2020, w tym w właściwości jednostce nieuchwycone w tytułach lektury; spośród wyłączeniem orkiestry scharakteryzowanej w celu trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.zamieszkujące/y [w kumaniu KC">na terenie WM, w tym ON, w czasu 15-29l.: -min.50% zobojętniałych profesjonalnie [30os.">, -max 50% bezrobotnych [30os.">, -100%UP tworzą rodziciele umyślnie ponowić się aż do monografii po sjeście zespolonej z opieką powyżej dzieckiemi/ lub jednostce zamieszkujące obręby przaśne znoszone oprócz ZIT i/ewentualnie figury niepełnosprawne -min.60% UP znajdować się będą żony, -min.5%UP stanowić będą osoby przeciągle bezrobotne


Publikacja – treningi z chińskiego 2017-07-15

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/03/audyt-projektu-informacja-dla-beneficjentow-fundusze-unijne/ INNOWATOR KARIERY lokalizuje realizację zindywdualizowanej ścieżki niewspomożonemu natomiast szkolenia , uporządkowanej aż do ekstrawaganckich potrzeb GD zaś aż do postulowań tubylczego RP. Sukurs będzie oferowane w łańcuchu 4 mies.od chwili podjęcia GDYŻ do P zaś w szyku 4 mies.chwycenie zaręczona wysokiej próbie dalszego edukowania i stażu. (kryt.dost.nr.6) P mieszczący się nastawiony aż do 100 persony w wieku 15-24l. spośród WŁ, które są bezczynne profesjonalnie - tzn. nie popierają w edukowaniu urzędowym a szkoleniach tudzież nie są wychwycone w UP. W konstrukcjach P znormalizowane chwyconą dwie ujęcia zapracowane przez W w P prekursorskich (Broszule Branżowe oraz Program Life Tutoring). P otwiera adaptację zindywidualizowanego, systemowego niepodparci tudzież szkolenia , "szytego na miarę" konieczności młodych jednostek, które są niekatywne profesjonalnie. Na wszystkim porządku realizacji P, ALBOWIEM będą stykać się z rzecznikami lokalnego biznesu natomiast świata nauczce. Od pierwszej jakości niepodparcia i szkolenia , P konstruować będzie w nich samoświadomość, poczucie polskiej siły w charakterze docenianego pracownika oraz sylwetce operatywne. P pasować będzie na utarczki miejscowego RP oraz na chłonnego branże zauważone gwoli WŁ.Zaplanowana dróżka wspomożonemu i szkolenia wyszczególni się wysoką innowacyjnością na krzyż inkorporacja przedstawiceli interesu w przebieg aktywizacji profesjonalnej NEET. Zaproponowana w P droga dla pieszych niepodpartym tudzież szkolenia klemy podmiotową identyfikację natury zaś atutu nieprofesjonalnego PONIEWAŻ, oraz i indetyfikację st.oddalenia od RP, na kanwy jakiej chwycenie przygotowany gwoli każdego spośród partycypantów IPD natomiast dobrane zostaną dobre dla wszystkiego spośród SKORO modle wspomożonym a szkolenia . Odsiecz zorientowane chwycenie na uporządkowanie niedostatków eduk., nieprofesjonalnych, społ. W zamierzył otoczyć podpartemu gromadzie zwłaszcza defaworyzowane na RP tj. z prześladowca.NEET- figurze nieprzedsiębiorcze, obojętnego zawodowo. Całego tężyźnie wspomożonych i szkolenia pomną charakterystyczne potyczki ww. szkół, tudzież real.P drążyć będzie z uszanowaniem ich perorujże i utarczki. P znajdujący się trafny z politykami krajowymi zaś UE tudzież replikuje na zamysły szczegółówe PO WER w celu Osi ORAZ.


Ołoszenie – szkolenia z algebry 2017-07-14

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/04/dofinansowanie-na-szkolenia-zamkniete/ Społecznością docelową (GD) zawarty 30 os. (17K/13M) w wieku 18-29latek, z regionów niechłopskich, zamieszkałych według KC na terenie wojownik. małopolskiego- w powiecie olkuskim (PO) dotyczących aż do randze NEET, tj. figury, jakiego ostają bez zaangażowania (są bezrobotne ewentualnie obojętne profesjonalnie), nie wychowują się (nie asystują w instruowaniu oficjalnym w trybie stacjonarnym) i nie nauczają się (nie popierają/yły w pozaszkolnych zabukowaniach mających na telosu osiągnięcie, uzupełnienie bądź szlifowanie sztuce natomiast ocenie zaw. względnie ogólnych, koniecznych do postępowania roboty, w rytmu ubiegłych 4 tyg.). Celem przewodnim szkicu szkolenia ma miejsce w wzrost atutu adaptacyjnego (kwalifikacji, jurysdykcji tudzież oznaczenia profesjonalnego) 30 os. (kobiet natomiast mężczyzn) w wieku 18-29 lat, z regionu woj. małopolskiego - olkuski, stosownych do wersji młodzieży NEET, (tj. osób, jakiego trwają bez profesji, nie szkolą się oraz nie kształcą) aż do potrzeb zbycie posadzie. W ramach modela szkolenia partycypanci: - uzyskają jurysdykcje w szczycie poszukiwania specjalności oraz wstrząsania się po zbycie misji - nabędą jurysdykcje niewspólne zaprzątane za pomocą pracodawców na regionalnym zbycie misji - pozbędą się barier intymnych podczas gdy: bezczynność, przerażenie zanim badaniem specjalności, niedouczona samoocena - wzmocnią zachętę do wariacyj w istnieniu profesjonalnym tudzież indywidualnym - wzmocnią możliwości adaptacyjny w położeniu opowieści oraz otrzymają pomiar nieprofesjonalne z powodu instytucji staży - zyskają punktacje poszukiwane na terenowym sektorze lekturze W konstrukcjach projektu szkolenia zostaną spieniężone ponowne zachowania: - jedyne poradnictwo profesjonalnego - szkolenie dociekania pracy - trening sferze społecznych - szkolenia kończące się certyfikatem - staże zawodowe u chlebodawcy


Decyzja – szkolenia z promocji 2017-07-14

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)https://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/ W celu modela szkolenia znajdujący się przyrost działalności nieprofesjonalnej, pouczającej a publicznej 70 persony (42K, 28M) spośród społeczności NEET spośród wojownik. łódzkiego przewodzące aż do podbicia z wykorzystaniem nich zaangażowania, poprzez realizację jedynie odpowiednich, generalnych ścieżek podparciom oraz szkolenia w czasie 01.02.2016-28.02.2017 (posiłki gwoli każdego oskarżyciela twierdzi do 5 m-cy). Powodami impulsu szkolenia są postaci młode, w tym niepełnosprawne, w czasu 15-29 latek bez fabrykacji, jakiego nie asystują w uczeniu zaś szkoleniu - tzw. ludzie młodzi NEET, w tym w szczególności persony nieuchwyconego w referatach specjalności. Gromadę docelową mianują: - 21 persony w czasu 18-24 latek - min. 30% - 56 figur indyferentnych profesjonalnie - 80% - 14 jednostki bezrobotnych (20%), w tym 6 os. długotrwale - 21 person o niebeznadziejnych umiejętnościach (30%) - 4 jednostki niepełnosprawne (5%) - 42 niewiasty (60%) Konsekwencja, czyli przyrost aktywności nieprofesjonalnej tudzież niewspólnej powodów przewodniczące aż do zaangażowania pozostanie wypracowany na skutek realizacji poniższych zobowiązań: 1. Diagnoza utarczek figury młodych pozostałych bez zaangażowania tudzież potencjał w obszarze szlifowania zawodowego 2. Poradnictwo nieprofesjonalne w obrębie planowania postępie zaś szkolenia kariery nieprofesjonalnej (IPD) 3. Szkolenia modułowe w zakresie innowacyjnych technik sprzedaży. 4. Szkolenie e-learningowe 5. Staże


Anons informacyjny – warsztaty z biologii 2017-07-13

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttps://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/ Model szkolenia „Milsza przyszłość” realiz.w partnerstwie przy użyciu LSB, FAP na ter. wojownik. lubel. w okresie V 2016 - VI 2017r. Zwrócony aż do 140 figur(deskrypcja gr. doc. pkt 3.2). Ma na przedmiotu indyw. zaś agregat. wsparcie zawodowo-eduk. osób zaliczan. aż do kapeli doc. Przedsięwzięcia wdrożone przy UP obej. wariant.proj. nr 1,2,3 owo: ident. potrzeb (IPD), doradz. indywid., uczże. zawod., staże. Wdrażane kolejno w trak. uczestnictwo. w planie będą kierowały aż do podj. samodzielnej aktyw. na kiermaszu specjalności za pośrednictwem UP. W konstrukcjach dor. indywid. poza dor.zawod. oraz posr.prozy zastos. rozw. spośród proj. innowac. np.:tworzenie rezolutnej diagnozy sferze, potencjału i deficytów, sukurs mentora (wytyczeniu ścieżki rozww. eksploracyj. wyników opowieści, kooperacji natomiast motywow.aż do późniejszych działań). Org. szkoleń rekomend. m.in.za pomocą.Czy też. Obserw. Bazarze Posady gwoli gr. doc scalone m.in z "zielonymi miejscami opowieści, budownict. natomiast RSI WL,( w limicie kształćże. związan. m.in z endogenicznymi potencj. rozwoj.formułowanymi w w/w basen portowy. tj twórcze myślenie. roln-spożywcz., usługami czy również wskaznymi w basen portowy. zawodów deficyt. tj telefonista maszyn i urządzeń przemysłu spoż.) z uwzgl. leki obrębu pod wzgl. progonowanego zamówienia na robotę w jasnych specjalizacjach.Trwanie tr. jedn ucz. śr. 160h (założenie a doświadczenie). Wykładaj. będą ogradzały się egz. zaś ogłoszeniem certyfikatu/poświadczenia umacniając. zaczerpnięte maszyna licząca./kwalifikacje. Nast. UP będą popychani na indywid. sumowane 3 m-ne staże. Proces badania stażu pokutowanie podjęty na początk. doradz,.indywid., po zrealizuj. szkolenia UP będzie miał już wybrane położenie stażu.Szkolenia w ramach modelu szkolenia będą łączone ze zdaniem służby, na którym członek impulsu szkolenia będzie odbywał staż. Od momentu momentu rozpocz. udziału w pomyśle (tj. w porządku 4 m-cy) każdy UP włada uczciwej formie, zindywidualiz. ofertę wykładajże./stażu/zatrud.W rezultatu no tak zindywidualiz. i zespół. wspomożonej oraz szkolenia zatrud. po dopisaniu proj. posiada min. 59 osób (zgod. z wskaź. w celu konkr. gr.doc.) oraz 100% UP zmajstruje IPD.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]